SERTİFİKALARIMIZ

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınaimülkiyet hakkıdır.

 

Tasarım: Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür

 

Tasarım tescili; ürünün görünümüne ilişkin özgün tasarım özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

 

Üretim yöntemi, ürünün kullanım amacı, fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar koruma altına alınmaz.

 

Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme ve esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturdugu bütündür.

 

Ürünlerin iyileştirilmesi anlamında dış görüntülerinde yapılan yeniliklerin tasarım özelliği taşıması için kanunun öngördüğü yukarıdaki tanıma uymasi gerekmektedir. Bunun dışında yapılan teknik iyileştirmeler ile ürünün üretim prosesi, çalışma metodu tasarımın konusu dışında kalmaktadır.